Sienism

Deze website is in ontwikkeling. Direct merkt Sienism dat de rode draad in het leven ook hier de kop op steekt. ‘Brede oriëntatie’. En dus ook hier kan de inhoud blijkbaar niet beperkt worden tot één onderwerp maar komen diverse interesses voor het voetlicht.
En wie zwoegt hier aan tekst, vormgeving, code, extra’s….

Sien van Oeveren

Geef een reactie